...
 

Adatvédelmi nyilatkozat

Milyen személyes információkat gyűjtünk, milyen célra, és mennyi ideig tároljuk azokat?

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Bizonyos tartalmak csak regisztrációval rendelkező felhasználók számára hozzáférhetőek. A regisztrációhoz a következő személyes adatokat szükséges megadni: e-mail cím, jelszó, továbbá a fogyasztói (másnéven ügyfél) regisztráció esetén név, lakcím, és a fogyasztói ügy leírása. (Céges regisztrációnál további, nem személyes adatokat is kérünk.)
E-mail címeket azért gyűjtünk, hogy értesíteni tudjuk az érintett felhasználókat a tartalmi változásokról, továbbá, hogy a jelszó elfelejtése esetén a hozzáférést helyre tudjuk állítani. A felhasználó e-mail címét addig tároljuk, amíg azt a felhasználó vagy az adatkezelő (felkérésre vagy anélkül) meg nem változtatja.
Jelszavakat is gyűjtünk, ami a belépéshez használandó. A jelszót az e-mail címmel kombinálva azonosítjuk a felhasználót. A felhasználó jelszavát addig tároljuk, amíg azt a felhasználó vagy az adatkezelő (felkérésre vagy anélkül) meg nem változtatja.
A fogyasztók nevét és lakcímét azért gyűjtjük, mert ezek az adatok részét képezik a jegyzőkönyvnek, amit a cég az elküldött panaszról köteles felvenni.
Fedőneveket is gyűjtünk, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmat a felhasználónak tudjuk tulajdonítani. A felhasználó egyetért azzal, hogy a fedőnév jellegénél fogva nem számít személyes adatnak és azzal is, hogy az minden esetben publikus.
Ügyek leírását, egyéb adatait (hely, idő) és az azoknak ügykezelését is rögzítjük annak érdekében, hogy az ügy kezelése megfelelő színvonalon legyen véghezvihető. Ezen adatokat öt évig tároljuk.
A biztonsági naplózásunk a honlap biztonságos működtetésére szolgál, segít az esetleges külső támadások azonosításában és kivédésében. A biztonsági naplózás a következő (potenciálisan személyes) adatokat tartalmazza:
Regisztráció vagy annak törlése, e-mail cím változtatása, be-/kilépés, oldal megtekintése esetén az esemény időpontját, a felhasználó e-mail címét (változtatás esetén mind az újat, mind a régit, nem regisztrált felhasználó esetén az e-mail címet nem rögzítjük és nem is tudjuk), a használt web klienst, és az IP-címet tároljuk (nem regisztrált). Ezeket az adatokat maximum 101 napig tároljuk. Biztonsági adatbázismásolatokat is készítünk a stabil működés és helyreállíthatóság érdekében. A biztonsági adatbázismásolatok az összes fentebb említett adatot tartalmazzák. A másolatokat maximum 101 napig tároljuk.
A fentebb felsorolt adatok szolgáltatása önkéntes, és az Ön, valamint a jogvita azonosítására illetve a honlap biztonságos működtetésére szolgálnak. Mind a regisztrációs adatok mind az egyéb adatok megadásával hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez, tehát önkéntesen és határozottan kinyilvánítja, megfelelő tájékoztatás alapján félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
A személyes adatok kezelésének célja, hogy az OFE a www.kozugyes.hu weblapon keresztül is elláthassa a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben és a saját Alapszabályában foglalt feladatait, így különösen közreműködjön a fogyasztói jogviták orvoslásában, valamint a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtessen.
Az üzemeltető az adatokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, semmilyen formában nem értékesíti harmadik félnek, illetve megtesz mindent annak érdekében, hogy illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.
A személyes adatokat akkor töröljük, ha tudomásunkra jut, hogy kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha a törlést a bíróság vagy az adatvédelmi biztos rendeli el.

Ki fér hozzá az Ön által megadott információkhoz, és kik kapják meg azokat?

A személyes adatokhoz csak az OFE-nek, a webtárhely-szolgáltatónak, és a weblap tulajdonosának azon munkatársai férnek hozzá, akik az adott szolgáltatás megvalósításában közvetlenül részt vesznek. Ügyintézése (ügy elküldése esetén) az ügyhöz kapcsolódó – Ön által megadott – adatok és dokumentumok továbbításra kerülnek a jogvitával érintett vállalkozáshoz. Minden összegyűjtött személyes adat csak a fent említett feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben kerül felhasználásra. Az ugyanazon cégnévhez beregisztrált dolgozók e-mail címét a céget beregisztráló felhasználó, a csoportvezető is láthatja. Ő kezeli a cégnévre beérkező regisztrációkat, lehetősége van a csoport tagjainak regisztrációját érvényesíteni ill. érvényteleníteni.

Hogyan védjük az Ön által megadott információkat?

Látogatóink adatainak védelme kiemelten fontos számunkra. Fontosnak tartjuk a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését. A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról.

Hogyan ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti a megadott információkat?

A felhasználók ellenőrizhetik és módosíthatják személyes adataikat. Kérhetik továbbá személyes adataik módosítását vagy törlését az adatbázisból. A személyes adatok letiltására vagy törlésére vonatkozó kérelmek feldolgozásának átfutási ideje 30 nap. Az ilyen típusú kérelmeket az üzemeltetőhöz kell eljuttatni. Tájékoztatjuk azonban felhasználóinkat, hogy a személyes adatok törlése esetén, azon szolgáltatások tekintetében, amelyekhez ezen személyes adatok szükségesek, a szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül.

Kapcsolattartás

Ha kérdése vagy panasza van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel (1138 Budapest, Dagály u. 11.; e-mail: ofe@ofe.hu).

Jogorvoslat

A személyes adatok felhasználásából származó konfliktusok esetében panasszal az adatvédelmi biztoshoz lehet fordulni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: (+36 1) 391 1400
Telefax: (+36 1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu